Mobiele app, servicelaag en webapplicatie Veggipedia

Geschreven op: 09-12-2013

Veggipedia is de online encyclopedie met meer dan 170 groenten- en fruitsoorten met bijbehorende recepten en verantwoordelijke organsaties per product.  Een mooi project waar (eerlijke) informatie wordt gegeven over groenten en fruit zoals voedingswaarden, bereidingswijze, aankoopadvies en teeltinformatie. Daarnaast is er een herkomstcheck waarmee de oorsprong van het product achterhaald moet kunnen worden.

Consumentenwebsite en Invoerportaal voor organisaties

Het project bestaan onder andere uit een website waar de consument alle informatie kan terugvinden zoals o.a. productinformatie, recepten, marketingcampagnes waarschuwingen en keurmerken. Via de “herkomstcheck” kan er gezocht worden op een productnaam of (bar)code die vermeld staan op de verpakkingen zoals GTIN, GLN, GGN en KCB. afhankelijk van het type code kun je via deze codes meer info vinden over het product, de teler, de importeur etc.

Via het invoerportaal kunnen telers, veredelaars, importeurs, telersverenigingen etc. etc. een account aanmaken en hun producten invoeren zodat deze terug te vinden zijn via de diverse bovengenoemde codes. Daarbij kunnen ze heel specifiek informatie geven wat hun product nu juist anders maakt dan andere producten van dezelfde soort. Uiteraard is er ook ruimte voor bedrijfsinformatie.

Servicelaag en koppelingen

Het systeem heeft een zeer uitgebreide database als basis. Uitgangspunt is dat alle informatie koppelbaar moet zijn en er is een servicelaag ontwikkeld om te kunnen communiceren tussen de diverse ontwikkelde systemen. Hierdoor is het in de toekomst ook mogelijk om samen te werken met andere informatie-aanbieders.

Zo is er bijvoorbeeld als een koppeling een koppeling gelegd met GEPIR:
Hoewel steeds meer bedrijven zich aansluiten bij Veggipedia, zijn nog niet alle barcodes voorzien van de jusite achterliggende informatie. Om de gebruikers toch informatie te kunnen bieden over het gecheckte product hebben we een koppelingen gemaakt met de internationale GEPIR-database van GS1. Dit is verantwoordelijk voor de uitgifte van de GTIN-barcodes die je vind op de meeste verpakkingen. Zo kan de consument alsnog de verantwoordelijke organisatie achterhalen van het product.

Android en iOS app met barcodescanner

Om het de consument nog makkelijker te maken hebben we ook een mobiele app ontwikkeld met alle Veggipedia informatie. M.b.v. de barcode scanner kan heel snel alle gekoppelde informatie opgevraagd worden incl. productinfo, herkomst, voedingswaarde en recepten.